ЛУКОЙЛ В 2017Г СНИЗИЛ ДОБЫЧУ НЕФТИ НА 5%, ДО 87,4 МЛН ТОНН - КОМПАНИЯ

Scroll to Top